Շոկոլադե ճանապարհը

Ես մի անգամ գնացի անտառ և այնտեղ տեսա շոկոլադե ճանապարհ: Ինձ այնքան հետաքրքրեց այդ ճանապարհը, որ ես որոշեցի գնալ այդ ճանապարհով: Այնտեղ ես տեսա տարբեր տեսակի շոկոլադներ և որոշեցի համտեսել բոլարից: Ես վերջապես եկա տուն ես բոլորին պատմեցի, թե ես ինչ եմ արել այտեղ և նրանք էլ ուզեցին նրանց տանեմ այդ

ճանապարհով:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։